גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 41
Vue.js - שיעור 5 - Slots & Dynamic Components

מה עוד כדאי ללמוד?