גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 32
Express.JS Full REST API Server - שרת Todo app בשימוש של GET, POST, PUT, DELETE
תגובות
Amir Aizin
11:03 25.03.21

היי,

אשמח להבין את ההבדל בין req.body לעומת req.paramas

מכיוון שלפי ההבנה שלי req.parmas.id === req.body.id


Elad Cohen
11:03 26.03.21

אהלן אמיר.

ל req.parmas נכנס כל מה שהעברנו דרך הכתובת שאליה פנינו בבקשה. ל req.body נכנס כל מה שהעברנו בגוף הבקשה.

כמובן שתיאורטית בשניהם אפשר להעביר id ואת אותו מספר בדיוק אבל זה לא מוכרח.

את זה כבר למדתם?
Node.js Deploy - Heroku & MongoDB Atlas
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Spread Operator - Concat, Clone, Arrays & Objects
17.03.20
למנויים
JavaScript - תרגול Promise - setTimeout
17.03.20
למנויים
JavaScript - Conditions, Functions, DOM, document
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 8 - שימוש ב Vue CLI
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - var vs. let & const, hoisting, template strings, template literals
17.03.20
למנויים
JavaScript - ביצוע מותנה זמן - setTimeout & setInterval including delayed AJAX request
17.03.20
למנויים
JavaScript Promise, Async Await
17.03.20
למנויים
יסודות CSS - CSS Selectors, CSS Properties
17.03.20
למנויים
כיצד משתמשים במסד נתונים ב Node.js עם מיפוי אובייקטים על ידי סכמות ומודלים? מתוך קורס פולסטאק 2020
30.09.20
למנויים
שיעור בנושא CSS Advanced Selectors והכרת CSS Box Model
17.03.20
למנויים
JavaScript - טיפול בטפסים - Forms - Inputs (Text, Password, Checkbox...) ,Select with options, TextArea, GET and POST methods, Forms Validation
17.03.20
למנויים