גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 32
Express.JS Full REST API Server - שרת Todo app בשימוש של GET, POST, PUT, DELETE
תגובות
Amir Aizin
11:03 25.03.21

היי,

אשמח להבין את ההבדל בין req.body לעומת req.paramas

מכיוון שלפי ההבנה שלי req.parmas.id === req.body.id


Elad Cohen
11:03 26.03.21

אהלן אמיר.

ל req.parmas נכנס כל מה שהעברנו דרך הכתובת שאליה פנינו בבקשה. ל req.body נכנס כל מה שהעברנו בגוף הבקשה.

כמובן שתיאורטית בשניהם אפשר להעביר id ואת אותו מספר בדיוק אבל זה לא מוכרח.

את זה כבר למדתם?
Vue.js - שיעור 5 - Slots & Dynamic Components
17.03.20
למנויים
כיצד משתמשים במסד נתונים ב Node.js עם מיפוי אובייקטים על ידי סכמות ומודלים? מתוך קורס פולסטאק 2020
30.09.20
למנויים
יסודות Node.JS & Express.JS - require, package.json, הקמת שרת וניתובים (routes)
17.03.20
למנויים
Jquery על קצה המזלג - האם צריכים להכיר כיום? ההבדל בינו לבין JavaScript, API, Selectors, Functions, AJAX
17.03.20
למנויים
Node.js Deploy - Heroku & MongoDB Atlas
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 6 - Vue Router
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 11 - משיכת מידע משרת בעזרת Axios ושימוש בו בקומפוננטה
17.03.20
למנויים
JavaScript - טיפול בטפסים - Forms - Inputs (Text, Password, Checkbox...) ,Select with options, TextArea, GET and POST methods, Forms Validation
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Spread Operator - Concat, Clone, Arrays & Objects
17.03.20
למנויים
Git - git init, git add, git commit, git push, branches, git checkout, git merge, GitHub Intro, VSCode GitLens
17.03.20
למנויים
שיעור בנושא CSS Layout, CSS Units & Display
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Rest Parameters & Destructuring objects and arrays & Default parameters
17.03.20
למנויים