גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 3
יסודות CSS - CSS Selectors, CSS Properties
תגובות
Samer Saida
11:04 03.04.21

הי, איפה אפשר למצוא את התרגולים כדי לתרגל את החומר?

Elad Cohen
18:04 03.04.21

אהלן סאמר. יש במצגת ובשיעורים מסויימים גם בכפתור ״תרגול״. כאן ספציפית מומלץ לתרגל דרך האתר https://flukeout.github.io/

את זה כבר למדתם?
סיכום הקורס - מה ראינו ומה עוד נשאר ללמוד
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 11 - משיכת מידע משרת בעזרת Axios ושימוש בו בקומפוננטה
17.03.20
למנויים
JavaScript - בדיקת טפסים - Forms Validation (required, minlength, maxlength, show error messages)
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 10 - ספריית Element UI, Vuetify
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Spread Operator - Concat, Clone, Arrays & Objects
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 7 - סידור האפליקציה לפי קבצים
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 2 - v-for, v-model, methos, event listeners (@click, @keyup), event modifiers, computed
17.03.20
למנויים
JavaScript - מתודות של מערכים: Array Reduce & Reverse & Sort, Math - Arrays Methods
17.03.20
למנויים
JavaScript - ביצוע מותנה זמן - setTimeout & setInterval including delayed AJAX request
17.03.20
למנויים
Git - git init, git add, git commit, git push, branches, git checkout, git merge, GitHub Intro, VSCode GitLens
17.03.20
למנויים
טיפול ב CORS ב Express.js
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 4 - Vue.component props & emit
17.03.20
למנויים