גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 3
יסודות CSS - CSS Selectors, CSS Properties

מה עוד כדאי ללמוד?