גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 28
JavaScript - תרגול Promise - setTimeout

מה עוד כדאי ללמוד?