גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 25
JavaScript ES6+ - Spread Operator - Concat, Clone, Arrays & Objects

מה עוד כדאי ללמוד?