גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 44
Vue.js - שיעור 8 - שימוש ב Vue CLI

מה עוד כדאי ללמוד?