קורס Vue 3 TypeScript - שיעור 4
שימוש בפרמטרים של Route והכוכב העולה - Composition API - ref, computed ועוד

מה עוד כדאי ללמוד?