קורס אנגולר - שיעור 2
ארכיקטורת אנגולר, יצירת פרוייקט, Data & Event Binding, ngModel, Pipes, ngFor. מתוך קורס Angular שהועבר בשת״פ עם SQLabs

מה עוד כדאי ללמוד?