קורס Vue 3 TypeScript - שיעור 3
הגדרת טייפים ל Emit, שימוש ב Slots, Vue Router לניתובים בתוך האפליקציה, העברת מידע בעזרת Provide, Inject
מה עוד כדאי ללמוד?