גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 12
JavaScript - תרגול השימוש במערכים - Arrays

מה עוד כדאי ללמוד?