גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 14
JavaScript - מתודות של מערכים: Array Reduce & Reverse & Sort, Math - Arrays Methods

מה עוד כדאי ללמוד?