גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 24
JavaScript ES6+ - Arrow functions, this context

מה עוד כדאי ללמוד?