קורס Vue 3 TypeScript - שיעור 2
תקשורת בין קומפוננטות - מעבירים מידע עם Props ומאזינים לאירועי Emit ואת הכל מתבלים ב Types

מה עוד כדאי ללמוד?