קורס Vue 3 TypeScript - שיעור 1
לימוד מהיסודות - יצירת פרוייקט מבוסס Vite, כתיבת קומפוננטות עם TypeScript

מה עוד כדאי ללמוד?