פלאטר - Flutter - משיכת מידע משרת
איך פונים לשרת, לוקחים ממנו מידע ומציגים באפליקציה?
מה עוד כדאי ללמוד?