קורס MERN - שיעור 2 - יצירת פרוייקט חנות מוצרים ב Create React App והבנת הארכיטקטורה
פתרון התרגיל, שימוש ב Create React App, לימוד Git והעלאת הפרוייקט ל GitHub

מה עוד כדאי ללמוד?