פול-מה?! מילות הקסם ״פיתוח פולסטאק״ ואיך נתגבר בעזרתן על המצב הקיים
למה אנו מתכוונים בהגדרה ״פיתוח פולסטאק״? כיצד לתמרן בעזרת היכולת הזו לצלוח את משבר הקורונה (הארוך!)?! מסלול הפיתוח היום כיצד לומדים איך מוצאים עבודה ראשונה
מה עוד כדאי ללמוד?