קורס MERN - שיעור 3 - העברת נתונים עם props ושימוש ב useState
כולל Code Review על התרגיל הקודם המציג חלוקה לקומפוננטות

מה עוד כדאי ללמוד?