קורס MERN - שיעור 4 - Prop with function, useEffect, useRef
העברת מידע מבן לאבא בעזרת פונקציה, האזנה לשינויי סטייט ושימוש במצביע על אלמנט DOM

מה עוד כדאי ללמוד?