קורס MERN - שיעור 8 - MongoDB & Mogoose
בניית סכמות ומודלים לפרוייקט חנות המוצרים תחת מסד הנתונים של מונגו עם ה ORM הנפוץ Mongoose. כולל שילוב השליפות והעדכונים ב CRUD מהשיעור הקודם
תגובות
את זה כבר למדתם?
Node.js Deploy - Heroku & MongoDB Atlas
17.03.20
למנויים
שיעור בהחלט אחרון וחביב מאוד. נסגור את הפינה של קריאת POST בעזרת Fetch ונראה מקבץ מעולה של שאלות מראיונות עבודה
25.01.22
חינמי
הגענו לשלב המותח ביותר - איך לוקחים את כל מה שעשינו מקומית ומעלים לענן? נראה שיטה לשילוב הסרבר והקליינט בריפוזיטורי אחד ושימוש בשירות מעולה בשם הירוקו
17.01.22
למנויים
קשרים בין מודלים - Models Relations & Populate
01.11.20
למנויים
וואלידציות על סכמות ועזרים לשליפה - Schema Validation and Queries Helpers
18.10.20
למנויים
יסודות MongoDB - התקנת MongoDB & mongodb Node.js driver, שימוש ב find, findMany, update, updateMany, delete, deleteMany וכתיבת הניתוב מחדש
17.03.20
למנויים
כיצד משתמשים במסד נתונים ב Node.js עם מיפוי אובייקטים על ידי סכמות ומודלים? מתוך קורס פולסטאק 2020
30.09.20
למנויים