קורס MERN - שיעור 8 - MongoDB & Mogoose
בניית סכמות ומודלים לפרוייקט חנות המוצרים תחת מסד הנתונים של מונגו עם ה ORM הנפוץ Mongoose. כולל שילוב השליפות והעדכונים ב CRUD מהשיעור הקודם

מה עוד כדאי ללמוד?