קורס MERN - שיעור 9 - Deploy to Heroku
הגענו לשלב המותח ביותר - איך לוקחים את כל מה שעשינו מקומית ומעלים לענן? נראה שיטה לשילוב הסרבר והקליינט בריפוזיטורי אחד ושימוש בשירות מעולה בשם הירוקו

מה עוד כדאי ללמוד?