גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 27
JavaScript Promise, Async Await

מה עוד כדאי ללמוד?