תרגול React
תרגילים ברמות שונות שיכניסו אתכם לעניינים

פתרו את התרגילים בעזרת פונקציות ו React Hooks בלבד. ללא מחלקות.

  1. צרו רכיב (Component) שמקבל prop בשם msg ומציג כפתור שבלחיצה עליו יפעיל alert(msg).
  2. צרו רכיב שיציג טיימר שרץ לאחור. הרכיב מקבל כ prop את מספר השניות שממנו רצים לאחור עד 0.
  3. צרו שני רכיבים - הרכיב הראשון יציג טקסט כלשהו והרכיב השני יכיל 3 כפתורים עם שמות צבעים כך שלחיצה עליהם תשפיע על צבע הטקטס של הרכיב הראשון.
  4. צרו רכיב Products שיציג רשימה של מוצרים מתוך מערך. כל מוצר יכיל id, title, price. המוצר יוצג ע״י רכיב Product.
  5. משכו את כל הפוסטים
    מכאן והציגו אותם
מה עוד כדאי ללמוד?