קורס ריאקט - חלק 3
State - setState, this.state & Props

מה עוד כדאי ללמוד?