תרגול קורס Angular
תרגול מלווה לקורס אנגולר

פתרו את התרגילים בהתאם לשיעור אותו אתם לומדים כעת.

פתרו את 5 התרגילים הראשונים כאן

צרו כפתור המבצע Toggle ומציג/מסתיר טקסט כלשהו בדף

הטמיעו את הקוד הבא באפליקציה:
לחצו כאן

  1. השתמשו במבנה הקומפוננטות המופיע בתמונה המצורפת:
    ![Components Structure](https://d24d25dk8
מה עוד כדאי ללמוד?