תרגול JavaScript
עשרות תרגילים בג׳אווה-סקריפט, מחולקים לפי נושאים
 1. מה הן שתי הצורות שראינו להריץ קוד JavaScript בדפדפן?
 2. מתי נקבל undefined בהדפסה של משתנה x לקונסול ומתי נקבל Uncaught ReferenceError: x is not defined?
 3. מה הם סוגי המשתנים ומה יקרה בחיבור משתנים מסוגים שונים?
 4. מה הם האופרטורים שאפשר להפעיל על משתנים?
 5. הראו כיצד כותבים תנאי של (לדוגמא) 5 מקרים שונים.
 1. כתבו פונקציה המקבלת פרמטר name ומציגה alert עם הכיתוב: Hello name לדוגמא:

hello(“Avi”) —> Hello Avi

 1. כתבו פונקציה המקבלת פרמטר של טמפרטורה ומדפיסה לקונסול כיצד כדאי להתלבש היום.
 2. כתבו פונקציה המקבלת 3 קלטים ומדפיסה את תוצאת הכפל שלהם.
 3. כתבו פונקציה המקבלת שני מספרים a ו- b ומחזירה את הגדול מבינהם. הציגו את התשובה המחוזרת ב alert.
 4. כתבו את אותה הפונקציה בעזרת קלט מהמשתמש ע״י שימוש ב prompt
 5. כתבו פונקציה המקבלת ערך מסויים ומציגה בקונסול מה סוג המשתנה (רמז - השתמשו ב typeof. מומלץ לגגל על זה)
 6. הגדירו פונקציה שמחזירה boolean וכל פעם שקוראים לה תחזיר את הערך ההופכי לערך הקודם. (toggle)
 1. כתבו פונקציה הקולטת מידע מהמשתמש ומדפיסה אותו 10 פעמים בלולאת for.
 2. כתבו פונקציה הקולטת מספר מהמשתמש x ומדפיסה Hello שוב ושוב x פעמים.
 3. כתבו פונקציה הקולטת מספר מהמשתמש שנשמר במשתנה x, קולטת מהמשתמש x ציונים, ומדפיסה ממוצע עבור ציונים אלו. (רמז - העזר ב parseInt)
 4. כתבו פונקציה הקולטת מילים מהמשתמש ומדפיסה אותם עד לקבלת המילה stop. (רמז - היעזרו בתנאי הבדיקה של הלולאה)
 5. כתבו פונקציה הקולטת מספרים מהמשתמש עד לקבלת המספר 1- ומדפיסה את המספר הגדול מביניהם.
 6. ענו על כל השאלות תוך שימוש בלולאת while.
 7. ענו על כל השאלות תוך שימוש בלולאת do while.
 1. כתבו פונקציה
 last2(str)

שתחזיר את שני התווים האחרונים של המחרוזת str.

 1. כתבו תוכנית שקולטת מחרוזת ולולאה שרצה עליה ומדפיסה כל פעם תו אחד מתוך המחרוזת.
 2. כתבו פונקציה המקבלת שני פרמטרים - מחרוזת ותו. הפונקצי
מה עוד כדאי ללמוד?