גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 10
JavaScript - יסודות השימוש באובייקטים - Objects

מה עוד כדאי ללמוד?