גו-קוד - קורס פולסטאק - שיעור 19
JavaScript - קריאה לצד שרת - Ajax (XMLHttpRequest), calls from client to server and get data, JSON Response format
תגובות
Yossi Inbram
06:01 25.01.21

היי, אני מקבל שגיאה כזו:

Access to XMLHttpRequest at 'file:///D:/yossi/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA/Javascript/GoCode/Ajax/test.html' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: Cross origin requests are only supported for protocol schemes: http, data, chrome, chrome-extension, chrome-untrusted, https.


Elad Cohen
14:01 25.01.21

נסה להכניס את קובץ test.html לספרייה בה נמצא קובץ ה index.html שלך ובצע קריאת XMLHttpRequest לשם הקובץ ללא נתיב

את זה כבר למדתם?
JavaScript - תרגול Promise - setTimeout
17.03.20
למנויים
טיפול ב CORS ב Express.js
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 7 - סידור האפליקציה לפי קבצים
17.03.20
למנויים
Vue.js - שיעור 5 - Slots & Dynamic Components
17.03.20
למנויים
מה זה פולסטאק? מפתח פרונטאנד מול מפתח בקאנד והמסלולים השונים
17.03.20
חינמי
JavaScript - בדיקת טפסים - Forms Validation (required, minlength, maxlength, show error messages)
17.03.20
למנויים
שיעור בנושא CSS Layout, CSS Units & Display
17.03.20
למנויים
JavaScript - יסודות השימוש באובייקטים - Objects
17.03.20
למנויים
JavaScript Promise, Async Await
17.03.20
למנויים
JavaScript ES6+ - Spread Operator - Concat, Clone, Arrays & Objects
17.03.20
למנויים
שיעור בנושא CSS Advanced Selectors והכרת CSS Box Model
17.03.20
למנויים
Express.JS Full REST API Server - שרת Todo app בשימוש של GET, POST, PUT, DELETE
17.03.20
למנויים