תרגול Promise ופניות GET לשרת
בדקו כמה אתם מכירים את הנושא בעזרת תרגילים ממוקדים
  1. כתבו פונקציה delay המקבלת כפרמטר מספר ms ומריצה setTimeout עם השהייה מתאימה.

    בסיום הפעולה של setTimeout הציגו תמונה כלשהי על גבי דף ה html.
    השתמשו ב Promise ובצעו את ההצגה של התמונה בעזרת then.

  2. שכתבו את הפונקציה הקודמת תוך שימוש ב async await.

  3. השתמשו בקריאת fetch לכתובת https://jsonplaceholder.typicode.com/todos כדי לבנות רשימה של li עם כל שמות ה todos שקיבלתם.

    עבור todo שהושלם הציגו את שמו ע

את זה כבר למדתם?
JavaScript ES6+ - Rest Parameters & Destructuring objects and arrays & Default parameters
17.03.20
חינמי
JavaScript - העברת Function כארגומנט, Strings - מחרוזות, Loops - לולאות
17.03.20
למנויים
JavaScript - יסודות השימוש באובייקטים - Objects
17.03.20
חינמי
JavaScript - DOM Manipulation 1 - document, window, createElement, appendChild, children, childNodes
17.03.20
חינמי
JavaScript - תרגול השימוש במערכים - Arrays
17.03.20
חינמי
JavaScript - בדיקת טפסים - Forms Validation (required, minlength, maxlength, show error messages)
17.03.20
חינמי
JavaScript - טיפול בטפסים - Forms - Inputs (Text, Password, Checkbox...) ,Select with options, Te...
17.03.20
חינמי
יסודות JavaScript - var, types, operators
17.03.20
חינמי
תרגילים ברמות שונות שיכניסו אתכם לעניינים
19.04.20
למנויים
עשרות תרגילים בג׳אווה-סקריפט, מחולקים לפי נושאים
17.03.20
למנויים
חלק 1 מתוך סדנת הכרת ארגז הכלים למפתחים
17.03.20
למנויים
JavaScript Promise, Async Await
17.03.20
למנויים