תרגול Promise ופניות GET לשרת
בדקו כמה אתם מכירים את הנושא בעזרת תרגילים ממוקדים
  1. כתבו פונקציה delay המקבלת כפרמטר מספר ms ומריצה setTimeout עם השהייה מתאימה.

    בסיום הפעולה של setTimeout הציגו תמונה כלשהי על גבי דף ה html.
    השתמשו ב Promise ובצעו את ההצגה של התמונה בעזרת then.

  2. שכתבו את הפונקציה הקודמת תוך שימוש ב async await.

  3. השתמשו בקריאת fetch לכתובת https://jsonplaceholder.typicode.com/todos כדי לבנות רשימה של li עם כל שמות ה todos שקיבלתם.

    עבור todo שהושלם הציגו את שמו ע

מה עוד כדאי ללמוד?